Aktuální pravidla návštěvy

klubu Dream Fit DOCK

Platné od 3.12.2020

Vážení klienti, 

 

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

 

  1. V našem centru přirozeně dochází k větší kumulaci osob na některých místech. Prosíme o maximální ohleduplnost, a pokud je to možné, co nejvíce dodržujte odstupy 2 m od ostatních klientů i personálu. Chráníte tak sebe i své okolí.

  2. Naše šatny a sprchy můžete používat. Svůj čas strávený v nich však omezte na nezbytné minimum. Skříňky si vybírejte tak, abyste kolem sebe měli dostatek volného prostoru, do sprch vstupujte postupně, vyhýbejte se větší kumulaci osob na jednom místě.

  3. Používejte roušku nebo jinou ochrannou pomůcku ve všech prostorách fitness centra. Jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

  4. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.

  5. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní.

  6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

  7. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí; dezinfekční prostředky pro Vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

  8. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

  9. Pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního či jiného infekčního onemocnění, prosíme, odložte návštěvu našeho centra na dobu, kdy budete zdraví.

  10. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

 

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.