top of page

Ochrana osobních údajů

při online nákupech pro pobočku DreamFit Chabry přes portál GoPay

Fitness Chabry s.r.o.

IČO: 05262771
Za Pískovnou 1210/2, Praha 8 - Dolní Chabry, 180 00, Česká republika

Email: chabry@dreamfit.cz

Telefon: +420 775 160 024

Nabízené služby:

Časová členství ve fitness DreamFit Chabry. Nabízí se na období 1, 3, 6 a 12 měsíců* tyto služby:

1. Open Gymu - Zahrnuje neomezené vstupy do prostor posilovny v aktuální době otevíracích hodin centra.

2. Skupinové lekce - Zahrnuje neomezený vstup na lekce dle aktuálního rozvrhu lekcí, který je online na webu nebo fyzicky na recepci.
3. Ručníkový servis -Zahrnuje malý ručník a pití ke každému vstupu v aktuální době otevíracích hodin centra..

4. Saunový svět - Zahrnuje neomezené vstupy do saunového světa v aktuální době otevíracích hodin saunového světa.

*Dále je v nabídce 1 měsíc Happy Hours, který zahrnuje veškeré výše popsané služby, též v neomezeném počtu, ale pouze po dobu jednoho měsíce a pouze časech v Happy Hours, které jsou ve všední dny od 7:00 do 15:00 a o víkendech během celé otevírací doby.

Konečná cena služeb se vypočítává v aplikaci: http://cenik.dreamfit.cz/ a uvedené ceny jsou v Korunách Českých a jsou včetně DPH, které činí u všech služeb 15%.

Reklamační řád, zrušení zakoupených produktů a vrácení peněz:

1. Do 14ti dnů bez udání důvodu dle zákona.

2. Po písemné žádosti zaslané na adresu provozovny uvedenou v hlavičce obchodních podmínek. O tom, zda bude žádosti vyhověno rozhodne vedení Fitness Chabry s.r.o. na základě uvedených důvodů a podkladů. 

Platba

Osobně na pobočce DreamFit Chabry nebo online přes platební bránu GoPay. Produkty začínají platit hned ode dne zakoupení, není li s provozovatelem dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6  odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018, souhlasí klient Fitness Chabry s.r.o. se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů.

 

Jaké údaje budou zpracovány
Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
datum narození,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,

 

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje, kterými jsou:
jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
datum narození,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce a k provozním účelům centra DreamFit Chabry

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků.

 

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány
Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě;
 

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
Jako subjekt údajů má klient právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Má právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
Dále má právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).
Má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemá zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).
Subjekt údajů je informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů může odvolat
Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.
Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 

Klientovi bude doručen email o potvrzení přijetí jeho objednávky.

mc_vrt_opt_pos_73_2x.png
img (1).png
gopay_bannery-barevne.png
ms_vrt_opt_pos_73_2x.png
bottom of page