Vyhledat

Přirozený pohyb MovNat - Movement Nature

Přibližně před rokem jsem objevil pohybový koncept MovNat, který se věnuje přirozenému pohybu ve své nejčistší podstatě, surovosti a praktičnosti.


Naprosto jsem si ho zamiloval. Vnímám ho jako návrat k pohybovým kořenům a k přírodě. V lednu 2019 jsem proto odjel na školení do Vídně a stal se certifikovaným MovNat lektorem Level 1. Prvky tohoto schématu tvoří základní nosné kameny pohybu a tréninku nejen mého, ale i mých klientů. Dovolte mi prosím, abych Vás s tímto systémem trochu seznámil. :)